Wskaźniki GRI:

Główne rynki zbytu

Jedna czwarta przychodów ze sprzedaży osiągnięta w 2016 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. pochodziła z rynku polskiego. Spośród zagranicznych odbiorców największymi były Niemcy, Chiny, Wielka Brytania oraz Czechy.

Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. wg rynków zbytu (mln PLN)

Branże, z którymi pracujemy

Zastosowania dostarczanej przez KGHM miedzi:

Produkowane przez nas miedziane katody trafiają do producentów takich półwyrobów z miedzi, jak walcówka, drut, wlewki, blachy i taśmy oraz stopy miedzi. Dużym odbiorcą oferowanego drutu z miedzi beztlenowej jest branża kablowa, w tym przemysł energetyczny, elektromaszynowy, elektrotechniczny, elektroniczny i samochodowy. Granulat miedziany produkowany przez KGHM jest wykorzystywany w procesie galwanizacji oraz produkcji katalizatorów. Nasza miedź znajduje także zastosowanie w budownictwie, przede wszystkim przy produkcji rur, prętów, kształtowników, profili płaskich i taśm, a także w szeroko rozumianej architekturze.

Miedź i jej stopy to jedyna przeciwdrobnoustrojowa powierzchnia dotykowa zarejestrowana przez amerykańską Agencję ds. Ochrony Środowiska jako materiał redukujący 99,9 proc. bakterii w ciągu dwóch godzin od wzajemnego kontaktu. 

Dlatego też znaczącym odbiorcą miedzi jest branża medyczna. W 2016 r. prowadziliśmy przygotowania do wyposażenia sal operacyjnych Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie w elementy dotykowe wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Zmodernizowany blok operacyjny, minimalizujący ryzyko zakażeń, został oddany do użytku w styczniu 2017 r.

Pozostałe metale

Srebro

Głównym odbiorcą wydobywanego przez Grupę KGHM srebra są instytucje finansowe. Srebro naszej produkcji oprócz walorów inwestycyjnych znajduje zastosowanie w wielu innych branżach, takich jak jubilerstwo, przemysł elektroniczny, elektrotechniczny, fotowoltaiczny, numizmatyka, przemysł fotograficzny oraz medycyna.

Ren

Cennym i bardzo rzadkim metalem stanowiącym produkt uboczny procesu produkcji miedzi jest ren, będący strategicznym metalem dla zastosowań wymagających odporności na ekstremalnie wysokie temperatury. Sprzedawany przez nas ren jest wykorzystywany głównie do produkcji tzw. superstopów na potrzeby przemysłu lotniczego oraz jako katalizator w produkcji wysokooktanowych benzyn w branży petrochemicznej. Stosowany jest również do produkcji elementów grzewczych, styków elektrycznych, elektrod, elektromagnesów, lamp próżniowych i rentgenowskich, żarówek błyskowych, powłok metalicznych czy elementów silników rakietowych. KGHM Polska Miedź S.A. jest jedynym europejskim producentem tego metalu  z własnych zasobów.

Złoto

Oferowane przez KGHM złoto w postaci sztabek trafia do przemysłu jubilerskiego i banków, a także znajduje zastosowanie w branży elektrycznej oraz medycznej.

Molibden

Wydobywany w kopalni Sierra Gorda w Chile oraz Robinson w USA metal jest wykorzystywany w przemyśle budowlanym, lotniczym, zbrojeniowym, naftowym, nuklearnym i elektronicznym.


Wskaźniki GRI:

Ponad 90 proc. naszych klientów to odbiorcy, z którymi współpracujemy od wielu lat. Badanie satysfakcji klienta dotyczące jakości produktów i obsługi realizujemy w sposób ciągły na każdym etapie współpracy, m.in. w rozmowach telefonicznych i podczas spotkań z kontrahentami. W ramach podtrzymywania dobrych relacji z kontrahentami i otoczeniem biznesowym corocznie organizujemy spotkania z klientami krajowymi oraz zagranicznymi. Więzi z nimi budujemy i umacniamy także poprzez udział w spotkaniach branżowych, targach, konferencjach, seminariach. Parterom biznesowym umożliwiamy wizyty w naszych zakładach. Współpracujemy także przy organizacji audytów badających i potwierdzających jakość naszej oferty oraz kwalifikujących naszą Grupę jako wiarygodnego dostawcę w ramach ISO. 

Klienci oceniając Grupę KGHM, zwracają uwagę na wysoką jakość towarów, naszą elastyczność oraz zrozumienie zróżnicowanych potrzeb zgłaszanych przez zamawiających. Rok 2016 był ostatnim rokiem umowy ramowej z China Minmetals Corporation zawartej na lata 2012-2016.

W 2016 r. Grupa KGHM zawarła z China Minmetals Corporation kontrakty, których łączna wartość przekroczyła 10 proc. wartości naszego kapitału własnego. W czerwcu 2016 r. podpisaliśmy z naszym chińskim partnerem nową umowę ramową na sprzedaż katod miedzianych w latach 2017-2021. Szacowana wartość kontraktu przekracza 10 mld PLN.

Do grona naszych najważniejszych parterów biznesowych należą japońskie firmy Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation. Tworzymy z nimi spółkę joint venture Sierra Gorda S.C.M., w której KGHM ma 55 proc. udziałów, a grupa Sumitomo 45 proc. W lutym 2016 r. potwierdziliśmy wolę wspólnego działania na rzecz kopalni Sierra Gorda.

Produkty KGHM

Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej na świecie. Uzupełnienie naszego portfolio o nowe metale, jak molibden, pallad czy nikiel, sprawiło, że dołączyliśmy do grona globalnych przedsiębiorstw multisurowcowych.

Spektrum produktów Grupy KGHM

Prawie 70 proc. przychodów ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi.
70%

Podstawą naszej oferty handlowej są katody z miedzi elektrolitycznej. Spełniają one najwyższe wymogi jakościowe, a te produkowane w Polsce zarejestrowane są jako gatunek „A” na Londyńskiej Giełdzie Metali oraz na Giełdzie Kontraktów Terminowych w Szanghaju. Katody miedziane są również głównym produktem kopalni Carlota w USA oraz Franke w Chile należące do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Obok katod miedzianych oferowanych przez KGHM dużym zainteresowaniem cieszy się także walcówka miedziana oraz drut z miedzi beztlenowej. 

Elementem naszej oferty są także wlewki okrągłe z miedzi katodowej oraz ołów rafinowany w postaci gąsek, wykorzystywany przy produkcji akumulatorów i tlenków ołowiu. W swoim portfolio mamy także koncentrat miedzi. Jest on produkowany w kopalni Robinson w USA oraz chilijskiej Sierra Gorda. Zawiera ponad 20 proc. miedzi oraz domieszkę złota. Sprzedajemy go do dalszego przerobu jako produkt towarowy. Kolejnym produktem jest pochodząca z kopalni Morrison w Kanadzie ruda miedzi, niklu i TPM (metali szlachetnych – złota, platyny, palladu), która trafia do dalszego przerobu w hucie w Zagłębiu Sudbury.

Metale szlachetne ze względu na unikatowe własności fizykochemiczne i rzadkość występowania są najbardziej poszukiwanymi i drogocennymi surowcami w historii cywilizacji. W procesie produkcyjnym miedzi KGHM pozyskuje metale szlachetne: srebro, złoto, pallad i platynę.

Ponad 17 proc. przychodów ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży srebra metalicznego
17%

Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów srebra metalicznego (ok. 1 200 ton rocznie).

Srebro

Srebro o czystości 99,99 proc. Ag produkowane jest w postaci sztabek o wadze ok. 1 tys. uncji jubilerskich (32,15 kg) oraz granulatu. Srebro w postaci sztabek, zarejestrowane pod marką KGHM HG, ma certyfikaty Dobrej Dostawy wystawione przez London Bullion Market Association oraz certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej NYMEX.

Ren

Ren to cenny i bardzo rzadki metal. Jego temperatura topnienia wynosi 3 186°C, co jest trzecią najwyższą temperaturą topnienia wśród wszystkich pierwiastków. W połączeniu z najwyższą temperaturą wrzenia (5 596°C), wysoką gęstością (21.03 g/cm³), a także dużą twardością oraz odpornością na korozję i odkształcanie czyni to go metalem wyjątkowym. W naszej ofercie znajduje się ren metaliczny, nadrenian amonu oraz proszek renu. Wysoką jakość tych produktów gwarantują certyfikaty uznanych laboratoriów światowych, a stabilność dostaw zapewniają posiadane przez nas stałe źródła tego metalu – własne depozyty miedzi zawierające ten cenny pierwiastek.

Złoto

Złoto o zawartości powyżej 99,99 proc. Au odzyskujemy ze szlamu złotonośnego, powstającego w procesie elektrorafinacji srebra. Produkt oferujemy w postaci sztabek o wadze od 0,5 do 12 kg. Z pozostałości po produkcji złota wytwarzane są niewielkie ilości koncentratu platynowo-palladowego.

Molibden

Zdobywamy coraz silniejszą pozycję na światowym rynku molibdenu − surowca potrzebnego najszybciej rozwijającym się i najpotężniejszym gospodarkom świata. Produkcja koncentratu molibdenu została uruchomiona w 2015 r. w Kopalni Sierra Gorda w Chile. Koncentrat ten, zawierający ok. 48 proc. molibdenu, poddawany jest uszlachetnieniu, a następnie w postaci tlenku sprzedawany do dalszego przerobu. Większość wyprodukowanego materiału używana jest w stopach odpornych na wysoką temperaturę i korozję dlatego też 65 proc. produkcji tego metalu trafia do przemysłu stalowego.

Nasza oferta obejmuje także takie produkty jak: kwas siarkowy, siarczan miedzi, siarczan niklawy oraz selen techniczny. Pozyskujemy je w procesie przetwarzania koncentratu miedzi.

Wolumen sprzedaży podstawowych produktów w ramach segmentów KGHM Polska Miedź S.A.


J.m.
2016
2015
Katody i części katod
tys. t
246,4
294,4
Walcówka miedziana oraz drut OFE
tys. t
265,1
264,8
Pozostałe wyroby z miedzi
tys. t
13,1
12,2
Ogółem miedź i wyroby z miedzi
tys. t
524,6
571,4
Srebro metaliczne
t
1 189,0
1 245,0
Złoto metaliczne
kg
3 499,0
2 660,0
Ołów rafinowany
tys. t
29,7
30,4

Źródło: KGHM

Perspektywy stojące przed naszymi produktami

Postęp technologiczny daje możliwość zastosowania produktów KGHM w najnowocześniejszych produktach. Rosnące możliwości pozwalają na bardziej wyrafinowaną obróbkę materiału, co przekłada się większą liczbę możliwych obszarów zastosowań. Ponadto trwają również prace nad podwyższeniem jakości, przewodności, wytrzymałości oraz efektywności produktów z miedzi oraz jej stopów. Doskonałym przykładem są m.in. troleje, używane przy budowie linii kolejowych wysokich prędkości. 

Miedź jest stosowana także w branżach, które budzą powszechne skojarzenia z nowoczesnością i ekologią. Używa się jej przy budowie elementów farm wiatrowych oraz w innych systemach umożliwiających pozyskiwanie energii odnawialnej. Miedź znajduje również szerokie zastosowanie w nowoczesnej motoryzacji, począwszy od współczesnych samochodów konwencjonalnych, poprzez samochody hybrydowe, a na samochodach autonomicznych kończąc.

Współczesna gospodarka wiąże duże nadzieje także ze srebrem. Metal ten stanowi jeden z elementów konstrukcji paneli słonecznych. W związku z tym, iż sektor fotowoltaniki rozwija się dynamicznie i ma duży potencjał, oczekujemy zwiększonego zapotrzebowania na srebro.

W zaawansowanych technologiach zastosowanie znajduje także ren. Szczególnie obiecujący pod względem zapotrzebowania na ten pierwiastek jest sektor energetyczny.

Współpraca z organizacjami branżowymi

Jesteśmy branżowym ekspertem, który swą wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi podmiotami na rynku. Grupa KGHM aktywnie działa w wielu organizacjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W sektorze górniczo-hutniczym jesteśmy wiarygodnym oraz cenionym partnerem.

Grupa KGHM i organizacje branżowe

Należymy do 25 najważniejszych dla branży krajowych i międzynarodowych organizacji.
25


Wskaźniki GRI:

Organizacje krajowe:

Związek Pracodawców Polska Miedź
Zajmuje się monitoringiem i opiniowaniem projektów aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroni prawa i reprezentuje interesy branżowych pracodawców.
Zachodnia Izba Gospodarcza
Organizacja samorządu gospodarczego, skupiająca podmioty gospodarcze działające na terenie Dolnego Śląska. W chwili obecnej w Izbie zrzeszonych jest ponad 300 przedsiębiorstw z różnych branż.
Krajowa Izba Sportu
Organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca przedsiębiorców związanych ze sportem.
Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy
Zajmuje się m.in. wsparciem specjalistycznym służb finansowo-księgowych.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jako reprezentant spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw
i powinności uczestniczących w nim spółek.
Polska Izba Ekologii w Katowicach
Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w szczególności wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych, w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju.
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Metali Nieżelaznych
Samodzielna organizacja o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, zrzeszającą inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych, których działalność jest związana z przemysłem metali nieżelaznych
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Zrzesza podmioty prowadzące na terenie Polski działalność związaną z wytwarzaniem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej. Izba opiniuje wszystkie planowane nowelizacje Prawa Energetycznego oraz rozporządzeń wykonawczych do tego prawa.
Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Podmiot stymulujący rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz pomagający w osiągnięciu komercyjnego sukcesu na polu innowacyjnych projektów w obszarze zaawansowanych technologii.
Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza
Jednostka wspomagająca promocję stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Polską i Kanadą.
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu
Autonomiczna i dobrowolna organizacja, która wspiera rozwój przemysłu metali nieżelaznych i recyklingu w Polsce.

Organizacje międzynarodowe:

International Copper Association (ICA)
Odpowiedzialna za wytyczanie kierunków działań, strategię oraz finansowanie przedsięwzięć międzynarodowych i działań promocyjnych dotyczących miedzi i jej zastosowań.
European Copper Institute
Organizacja promująca zastosowanie miedzi.
Eurometaux
Eurometaux tworzy pomost pomiędzy europejskim przemysłem metali nieżelaznych oraz władzami Unii Europejskiej oraz innymi międzynarodowymi oraz międzyrządowymi organizacjami. Koncentruje się głównie na śledzeniu regulacji prawnych, które mogą mieć wpływ na sytuację przemysłu metali nieżelaznych.
Euromines
Reprezentuje i promuje interesy oraz poglądy europejskiego przemysłu wydobywczego − rud metali oraz kopalin użytecznych − w instytucjach Unii Europejskiej
International Copper Study Group
Grupa przygotowująca statystyki dotyczące produkcji, konsumpcji i obrotu miedzią.
European Precious Metals Federation
Reprezentuje interesy członków przed instytucjami europejskimi w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwórstwa, zarządzania odpadami, handlem, administracją celną, podatkami i konkurencją.
London Bullion Market Association (LBMA)
Regulator rynku srebra, złota, platyny i palladu. Ogłasza ceny referencyjne dla rynku (m.in. London silver Fix, London AM i PM Gold Fix), wyznacza kryteria jakości poprzez prowadzenie i monitorowanie listy producentów metali szlachetnych posiadających markę “good delivery”.
International Wrought Copper Council
Promotor przemysłu produkującego półwyroby z miedzi i jej stopów.
International Precious Metals Institute
Propagator wiedzy na temat możliwości zastosowania, ponownego wykorzystania oraz recyklingu metali szlachetnych ze źródeł pierwotnych i wtórnych.
European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources
Platforma zabezpieczająca podaż/dostęp do europejskich złóż, wspomagająca eksplorację potencjału wydobywczego Europy, wspomagająca rozwój technologii wydobywczych, kreowanie wartości dodanej generowanej przez badania i rozwój technologiczny.
Minor Metals Trade Association (MMTA)
Organizacja promująca interesy producentów metali rzadkich.
International Lead and Zinc Study Group (ILZSG)
Organizacja dbająca o transparentność w handlu ołowiem i cynkiem poprzez monitorowanie oraz analizę rynku, tworzenie publikacji oraz udzielanie niezbędnych informacji i statystyk organizacjom członkowskim.
European Sulphuric Acid Association(CEFIC-ESA)
Stowarzyszenie zrzeszające europejskich producentów z sektora kwasu siarkowego oraz organizacje zajmujące się dystrybucją i recyklingiem kwasu siarkowego.

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI

W roku 2016, podobnie jak w poprzednim, nie wystąpiły w KGHM Polska Miedź S.A. niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu. W 2016 r. nie podjęto wobec Spółki kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych.