Główne trendy na rynku surowcowym w światowej gospodarce

Lata 2015-2016 były wyjątkowo trudnym okresem dla sektora wydobywczego. Głębokie spadki cen surowców doprowadziły do problemów z płynnością wielu spółek, wymusiły ich restrukturyzację oraz rewizję lub wstrzymanie planów inwestycyjnych i rozwojowych. Działania firm górniczych pozytywnie wpłynęły na jednostkowe koszty produkcji, jednak niedostateczne środki przeznaczone na inwestycje mogą oznaczać obecne oraz przyszłe ograniczenia po stronie rynkowej podaży. Związane z tym zmiany w sytuacji fundamentalnej poszczególnych rynków surowcowych oraz generalna poprawa oczekiwań dotyczących wzrostu światowej gospodarki przyczyniły się do bardziej przychylnego postrzegania całego rynku towarowego przez inwestorów. 

Zmieniający się sentyment rynkowy poskutkował odbiciem cen surowców w 2016 r. Ostatni kwartał przyniósł zdecydowaną poprawę nastrojów. W skali roku ogólny indeks cen Bloomberg Commodity Index (BCOM) wzrósł o 11 proc., głównie za sprawą wskaźników notowań surowców energetycznych (+16 proc.) i przemysłowych (+20 proc.).

Główne indeksy surowcowe Bloomberg w latach 2009-2016

Źródło: Bloomberg, KGHM

Notowania cen metali przemysłowych w 2016 r.

Źródło: Bloomberg, KGHM

Jednym z głównych czynników prowadzących do zmian w segmencie inwestorów do rynków surowcowych w roku 2016 były perspektywy szybszego wzrostu gospodarczego na świecie. Średnioroczny poziom wzrostu gospodarki światowej wyniósł w 2016 r. 3,1 proc. rdr., a prognozy dotyczące kolejnych lat to 3,4 proc. w 2017 i 3,6 proc. w roku 2018.

Źródło: IMF World Economic Outlook October 2016, KGHM

Istotny wpływ na lepsze postrzeganie przez inwestorów rynków surowcowych miała również sytuacja fundamentalna na poszczególnych rynkach. Analitycy rynkowi prognozują jednak ograniczone tempo wzrostu podaży w wyniku niedostatecznych inwestycji producentów w projekty rozwojowe w ostatnich latach. Skutki braku inwestycji będą odczuwalne niezależnie od decyzji producentów o wznowieniu programów inwestycyjnych – realizacja budowy kopalni to proces trwający od kilku do kilkunastu lat. Ograniczenia podaży w połączeniu ze stabilnym wzrostem konsumpcji poszczególnych metali powinno skutkować zmianą bilansów poszczególnych rynków surowcowych, kierując je w stronę deficytu.

Wartość nakładów inwestycyjnych w nowe projekty i ekspansję* dla poszczególnych metali [mld USD]

Źródło: Wood Mackenzie, KGHM