Tendencja spadkowa z lat poprzednich na rynku miedzi wyraźnie zatrzymała się w 2016 r. Cena miedzi w USD na koniec ubiegłego roku była o 22 proc. wyższa od tej z początku roku. Średnioroczne notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) w 2016 r. ukształtowały się jednak na poziomie 4 863 USD/t, czyli 12 proc. poniżej średniej ceny z 2015 r. (5 495 USD/t).

Cena miedzi według LME i kluczowe wydarzenia wpływające na ceny na tle indeksu BBG Commodity

Źródło: Bloomberg, KGH

Wzrostom cen miedzi towarzyszył rosnący poziom oficjalnych zapasów giełdowych metalu, który wyniósł na koniec 2016 r. 549 tys. ton (przy 482 tys. ton na początku roku). Ilość materiału w chińskich magazynach wolnocłowych wzrosła z ok. 460 tys. ton do ok. 520 tys. ton. Konsensus szacunków głównych analityków rynku zakłada nadwyżkę czerwonego metalu w roku 2016 na poziomie ok. 160 tys. ton. Sytuacja bieżąca na rynku fizycznym miedzi nie miała jednak na tyle dużego wpływu na decyzje inwestorów, aby zrównoważyć entuzjazm wynikający z pozytywnej zmiany w postrzeganiu perspektyw rynku w kolejnych latach. 

Metale szlachetne zanotowały bardzo silne wzrosty w pierwszej połowie 2016 r. Wskaźnik pokazujący relację cen złota do srebra (Gold/Silver ratio) utrzymywał się na relatywnie wysokim poziomie – średnio 73. 

Notowana na Londyńskim Rynku Kruszców (LBMA) średnia cena srebra wzrosła w roku 2016 o 9 proc. i ukształtowała się na średnim poziomie 17,14 USD/uncję wobec 15,68 USD/uncję w 2015 r. Średnia cena złota wzrosła o 8 proc. w ujęciu rdr., osiągając w roku 2016 średni poziom 1 250,32 USD/uncję.

Ceny złota i srebra na LBMA w roku 2016

Źródło: Bloomberg, KGHM

Średnia roczna cena niklu na LME w roku 2016 wyniosła 9 609 USD/t i była prawie o 19 proc. niższa od średniej ceny notowanej w 2015 r. (11 807 USD/t). Konsensus rynkowy wśród analityków zakłada utrzymujący się deficyt tego metalu w kolejnych latach, jednak przewidywany wzrost ceny może być częściowo tłumiony z uwagi na historycznie wysoki poziom zapasów niklu. Ponadto znaczną niewiadomą po stronie podaży są ilości pochodzące z kopalni zlokalizowanych w Indonezji i na Filipinach, uzależnione głównie od decyzji politycznych i wymagań stawianych przez regulatorów rynku w tych krajach.

Ceny niklu na LME i światowe zapasy w latach 2011-2016

Źródło: Bloomberg, KGHM

Notowania molibdenu w pierwszej połowie 2016 r. cechował stabilny trend rosnący. W efekcie zmian po stronie popytu i podaży rynek znalazł się w deficycie w wysokości 12,2 tys. ton w 2016 r. (według CRU). Wzrost cen był jednak tłumiony wysokim stanem zapasów metalu na świecie. W konsekwencji średnia cena metalu w roku 2016 wyniosła 14 453 USD/t i była o niecałe 3 proc. niższa od średniej za rok 2015 (14 837 USD/t).

Ceny molibdenu na LME oraz liczba odwiertów w poszukiwaniu ropy i gazu w latach 2011 - 2016

Źródło: Bloomberg, KGHM

Amerykański dolar w 2016 r. ustabilizował się na poziomie relatywnie wysokim w stosunku do innych światowych walut – wartość USD w stosunku do koszyka walut (tzw. dollar index) wzrosła o blisko 1 proc. W tym czasie złoty nieznacznie tracił w stosunku do euro oraz dolara. 

Kurs USD/PLN (NBP) w 2016 r. wyniósł średnio 3,94 USD/PLN i był wyższy o 4,5 proc. od kursu za rok 2015. Kurs EUR/PLN (NBP) w 2016 r. ukształtował się na średnim poziomie 4,36 EUR/PLN i był wyższy o 4,5 proc. od kursu za rok 2015.

Kurs walutowy USD/PLN i EUR/PLN według NBP w roku 2016

Źródło: Bloomberg, KGHM

Zarówno kanadyjski dolar, jak i chilijskie peso po wielu miesiącach osłabiania się wobec dolara amerykańskiego w pierwszym kwartale 2016 r. odnotowały dynamiczne odwrócenie trendu. Jednym z głównych powodów było odbicie cen na rynku surowcowym. Kolejne miesiące przyniosły stabilizację kursów walutowych.

Kurs walutowy USD/CLP (według Banku Chile) i USD/CAD (według Banku Kanady)

Źródło: Bloomberg, KGHM