Wskaźniki GRI:
Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przekazuję Raport Zintegrowany Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2016 rok. Po raz kolejny udowodniliśmy, że wiedza i doświadczenie są fundamentem, który pozwala na stabilne funkcjonowanie Spółki w niełatwym otoczeniu makroekonomicznym.

Sytuacja na rynku metali przez pierwsze trzy kwartały 2016 roku wyglądała niekorzystnie, co urealniało obawy, że negatywnie odbije się na wynikach Spółki. Finalnie nasze przychody obniżyły się jedynie o 4 proc. przy ponad 11 proc. spadku cen miedzi, o czym zdecydowała wyższa sprzedaż molibdenu i metali szlachetnych. Dopiero ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł zdecydowaną zwyżkę notowań cen miedzi. Poprawa nastrojów rynkowych związana z postrzeganiem popytu w Chinach oraz plany dotyczące rozwoju amerykańskiej gospodarki pozwalają przypuszczać, że pozytywny trend wzrostowy zostanie utrzymany. 

Mimo trudnych realiów rynkowych, aktywa krajowe pozostają siłą napędową Polskiej Miedzi, przyczyniając się do budowania wartości Grupy Kapitałowej KGHM. W 2016 r. w Hucie Miedzi Głogów uruchomiono największą na świecie instalację pieca zawiesinowego, która pozwoli zabezpieczyć realizację produkcji KGHM przez kilkadziesiąt lat. W nowy etap rozwoju wkroczyła także Huta Miedzi w Legnicy. Pozostajemy w przededniu unowocześnienia technologii elektrorafinacji, która pozwoli na zwiększenie produkcji miedzi katodowej o 40 proc., zapewniając tym samym doskonałe perspektywy dla Huty i całego KGHM. Kontynuowano także pracę przy projekcie górniczym Głogowa Głębokiego - Przemysłowego. W minionym roku wykonano kolejne 36 km wyrobisk, zwiększając udział wydobycia z tego obszaru w całej produkcji KGHM Polska Miedź S.A. do 5 proc.

W 2016 r. Zarząd KGHM rozpoczął intensywne prace związane z rewizją strategii rozwoju Grupy Kapitałowej. Efektem tych analiz jest, opublikowana w pierwszym półroczu 2017 r., Strategia na lata 2017- 2021 z perspektywą do 2040 roku. Wyznacza ona ambitne, ale realne cele rozwoju Grupy KGHM, których realizacja pozwoli na utrzymanie stabilnej pozycji w gronie światowych liderów branży wydobywczej miedzi i srebra. Będziemy kontynuować działania związane z podwyższaniem wartości Spółki poprzez realizację obszarów, istotnych dla zrównoważonego rozwoju jak wzmocnienie bezpieczeństwa pracowników, zapewnienie stabilnej produkcji, wykorzystanie najnowszych technologii przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i społeczności lokalnych.

Status globalnego lidera obliguje Grupę KGHM do poszukiwania innowacji, które będą wzmacniały nasze przewagi konkurencyjne. Dlatego ściśle współpracujemy ze światem nauki, koncentrując się na realizacji prac badawczo-rozowjowych, których wdrożenie pozwoli na poprawę efektywności prowadzonej działalności. KGHM jest jednym z inicjatorów programu CuBR, które polega na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych. Realizujemy go wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, wyznaczając w ten sposób kierunki podnoszenia konkurencyjności polskiego przemysłu.

Istotnym element aktywności Grupy Kapitałowej KGHM jest dbałość o konstruktywny dialog społeczny oraz zaangażowanie w rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska, gdzie bije serce naszej firmy. Poprzez Fundację KGHM Polska Miedź realizujemy działania, dzięki którym kolejne pokolenia będą miały szansę poznać wartość dziedzictwa kulturowego - nie tylko historyczną, czy też artystyczną, ale także naukową. Ratujemy zabytki, wspieramy kulturę. Jesteśmy obecni w świecie kinematografii i sztuk pięknych. Angażujemy się w sfery życia kulturalnego i rekreacyjnego. Dzięki Fundacji Revimine wspieramy przedsięwzięcia służące szeroko rozumianej rewitalizacji obszarów poprzemysłowych wyłączanych z eksploatacji.

W tym roku przypada 60. rocznica odkrycia na Dolnym Śląsku złoża rudy miedzi, które zapoczątkowało rozwój nowoczesnego, globalnego przedsiębiorstwa oraz całego regionu. Dzięki wizjonerskiej decyzji o przemysłowym udostepnieniu złoża, KGHM to dzisiaj jedna z największych polskich spółek giełdowych i światowy lider przemysłu wydobywczego. W tym roku przypada także 20. rocznica debiutu Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dwie dekady obecności na warszawskim parkiecie potwierdziły stabilną pozycję wśród globalnych liderów. Czujemy dumę z osiągnięć, ale też odpowiedzialność za dalszy ambitny i rozważny rozwój polskiego koncernu – Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Wyrazy podziękowań składam wszystkim Pracownikom, a także Radzie Nadzorczej Spółki za ubiegłoroczną pracę na rzecz budowania wartości Grupy Kapitałowej KGHM.

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Zintegrowanym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Z wyrazami szacunku,
Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu